1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
1.1. generelle vilkår og betingelser for brug af CoinMarket.dk. Disse betingelser er gældende, når du handler på CoinMarket.dk.
1.2. Ved at købe Crypto coins fra CoinMarket.dk, accepterer du at være indforstået med ”Betingelser for køb af crypto coins”.Hvis du ikke er enig med betingelserne, kan du ikke handle på CoinMarket.dk. Vi anbefaler, at du gemmer eller udskriver en kopi af betingelserne til dine arkiver.
1.4. Betingelserne træder i kraft i det øjeblik du handler på www.CoinMarket.dk.
1.5. Brug af hjemmesiden er begrænset til personer, der er 18 år eller ældre og lovligt kan indgå og danne kontrakter i henhold til gældende lov.
1.6. Sælger kan ændre, slette eller tilføje til betingelserne til enhver tid og efter eget skøn. Sådanne ændringer vil være effektiv, når de reviderede betingelser bliver lagt på hjemmesiden

2. PRIS, BESTILLING OG RISICI
2.1. Køb og besiddelse af Bitcoins og handel med digitale eller virtuelle råvarer, varer eller produkter er forbundet med høj risiko. Ved at bruge vores tjenester, erklærer og garanterer du, at du forstår de risici, der er forbundet med Bitcoins og digitale eller virtuelle råvarer, varer eller produkter.
2.2. Hvis du ønsker at købe Bitcoins fra os, skal du afgive din ordre på vores bestillingsside. På bestillingsside kan du enten vælge den ønskede mængde Bitcoins eller det beløb, som du ønsker at købe Bitcoins for. Vi garanterer ikke, at du vil få en bestemt mængde Bitcoins for dit angivne beløb, antallet af Bitcoins du vil modtage afhænger af hvad kursen er på det tidspunkt vi veksler Eur til Bitcoins og sender til dig.
2.3. Ved afgivelse af din ordre kan du se et omtrentenligt antal Bitcoin du vil modtage. Kursen hentes hos tredie part (en Bitcoin børs). Hvis du er enig med den omtrentlige kurs, skal du foretage betaling. Den endelige kurs for dit køb afgøres kursen på det tidspunkt vi veksler til eur og køber dine Bitcoins.
2.4. Jo længere du afventer med betalingen for din bestilling, desto større er risiko for at Bitcoin kursen ændrer sig i forhold til bestillings tidspunktet. Ved at acceptere disse betingelser, acceptere du at påtage dig risikoen for ændringer i Bitcoins værdi.
2.5. Du skal betale det nøjagtige beløb der er angivet på din ordre. Du accepterer at den leverede mængde Bitcoins kan afvige fra bestillings- til leverancetidspunktet afhængigt af udviklingen i kursen.
2.6. De nuværende tilgængelige betalings metoder er:  lokal dansk bankoverførsel  (Straksoverførsel anbefalet).
2.7. Du skal indtaste komplette betalings oplysninger. Hvis betalings oplysningerne er ukorrekte, vil vi returnere betalingen tilbage til dig, og fratrække alle bankgebyrer.
2.8. Du skal bruge en gyldig e-mail-adresse, som vi er i stand til at kontakte dig med.
2.9. Du skal indtaste en gyldig Bitcoin Wallet adresse, fordi transaktionen er umulig at stoppe eller gøre ugyldig. Hvis du giver os en ugyldig / ukorrekt Wallet adresse, kan det ske at dine Bitcoins aldrig ender i din Wallet. Sælger er ikke ansvarlig i sådanne tilfælde, og dine penge vil ikke blive refunderet.
2.10. Efter vellykket betaling vil vi pr. automatik købe tilsvarende mængde Bitcoins for Kundens betalte beløb i henhold til Bitcoin kursen på anerkendte bitcoin børser.
2.11. Priserne på Bitcoins er flygtige og genstand for de finansielle markeder. Du anerkender, at prisen eller værdien af ​​Bitcoin kan ændre sig hurtigt. CoinMarket.dk kan derfor ikke garantere værdien af ​​Bitcoins.
2.12. Det er dit ansvar at afgøre hvilke, om nogen, skatter der påhviler Bitcoin køb, og det er dit ansvar at indsamle, rapportere den korrekte skat til den relevante skatte myndighed. Sælger er ikke ansvarlig for at afgøre, om skatter gælder for din transaktion, eller for indsamling, rapportering, der følger af enhver transaktion.
2.13. Efter køb vil CoinMarket.dk sende dig en faktura vedrørende dit køb.
2.14. Da Bitcoins er begrænset i udbuddet, forbeholder CoinMarket.dk sig ret til at annullere din ordre, hvis der ikke findes lager af Bitcoins, eller hvis ordren ikke kan fuldføres af andre grunde. Du accepterer, at CoinMarket.dk ikke vil være ansvarlig for dine tab i sådanne tilfælde.
2.15 CoinMarket.dk refunderer hele købs summen til dig såfremt en ordre annulleres.

2.16. I nogen tilfælde kan der opstå længere vente tid, pga. problemer med bank eller andre ting vi ikke er herre over.

2.17. Vi regner BTC prisen fra en børs i EUR, 1 EUR regnes som 7.5kr.

3. LEVERING AF BITCOINS
3.1. Bitcoins bliver leveret af CoinMarket.dk
3.2. Din købte mængde Bitcoins vil blive leveret til din Bitcoin Wallet-adresse som du har angivet ved bestilling.
3.3. Du bør få adgang til dine købte Bitcoins inden for 24 timer alle hverdage fra kl 8:00 til  kl  22:00  ( som regel meget hurtigere) efter levering og transaktionen er blevet bekræftet i det offentlige Bitcoin peer-to-peer-netværk.
3.4. Købte Bitcoins betragtes som leveret i øjeblikket transaktionen bliver tilgængelig på det offentlige Bitcoin peer-to-peer-netværk. Du er alene ansvarlig for at få adgang til dine Bitcoins da CoinMarket.dk ikke kan kontrollere dem efter levering.
3.5. Ejerskabet af Bitcoins overføres til kunden ved levering af Bitcoins.

4. RETURNERING AF BITCOINS – OPHÆVELSE AF KØB
4.1. Alle transaktioner i Bitcoin netværket er endelige, og kan på grund af Bitcoin netværkets opbygning ikke annulleres. Derfor kan vi ikke acceptere returnering af Bitcoins. Men du kan altid videresælge dine købte Bitcoins på vores hjemmeside eller ved andre Bitcoin vekselfirmaer. Send en mail til [email protected] såfremt du ønsker at sælge dine Bitcoins.
4.2. Bemærk, at vi ikke er forpligtet til at købe dine købte Bitcoins, og vi kan afvise dit tilbud uden angivelse af eventuelle årsager.

4.3. Efter vi har vekslet fra DKK til EUR kan ordren ikke annulleres

5. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER – ANSVARSFRASKRIVELSE
5.1. CoinMarket.dk yder ikke finansiel rådgivning i nogen form og kan ikke betragtes som et finansielt rådgivende selskab, en finansiel mæglervirksomhed eller en investerings fond. Intet indhold, tjenesteydelser eller produkter tilgængelige på vores hjemmeside eller via enhver form for kommunikation kan betragtes som finansiel rådgivning eller en investerings anbefaling.
5.2. Hjemmesiden videre formidler kun generel information. Vi anbefaler ikke noget der er tilgængeligt på hjemmesiden som en investering. Det er muligt, at du kan miste nogle af eller alle de penge, du bruger på et produkt til rådighed på hjemmesiden grundet pris og / eller værdiændringer. Derfor anbefaler vi, at du forud for enhver handling vedrørende din finansielle situation eller investeringer, eller såfremt du er i tvivl om en eller alle af vores tjenester, søger forudgående uafhængig professionel rådgivning.

6. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
6.1. Du er ansvarlig for de af dine handlinger, der udføres ved hjælp af hjemmesiden.
6.2. Du skal handle i overensstemmelse med ”Betingelser for køb af Bitcoins” og gældende ret og afstå fra enhver handling, der kan forårsage skade på hjemmesiden og / eller Coinmarket.dk.
6.3. CoinMarket.dk er ikke ansvarlig i tilfælde af tab som følge af, at du, uanset CoinMarket.dk anbefalinger og dine egne forpligtelser, ikke gjorde dig fortrolig med disse betingelser.
6.4. CoinMarket.dk er ikke ansvarlig for en usikker computer og / eller din internetforbindelse, drift af Bitcoin peer-to-peer-netværk og alt Bitcoin-relateret software.

7. Sagsanlæg/værneting
Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds vi befinder os i

HVIDVASK
CoinMarket arbejder aktivt på at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

VI FORBEHOLDER OS DERFOR RETTEN TIL AT AFKRÆVE YDERLIGERE IDENTIFIKATION FRA EN KUNDE FØR GENNEMFØRSLEN AF EN HANDEL, SAMT I YDERSTE KONSEKVENS AT ANMELDE EN KUNDE TIL DE RELEVANTE MYNDIGHEDER, SÅFREMT DER EFTER VORES OPFATTELSE ER EN OVERVEJENDE RISIKO FOR, AT KUNDEN FORSØGER AT UDNYTTE COINMARKET.DK TIL AT OVERTRÆDE GÆLDENDE OVENNÆVNTE LOVGIVNING.